BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY NOWY DWÓR GDAŃSKI
 
 
BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY NOWY DWÓR GDAŃSKI
A | A  

82-100 Nowy Dwór Gdański
ul. Sikorskiego 23
+48.552472649
biblioteka.ndg@bpndg.orgPONIEDZIAŁEK11°° - 18°°
WTOREK11°° - 18°°
ŚRODA11°° - 18°°
CZWARTEK11°° - 18°°
PIĄTEK11°° - 18°°
SOBOTA9°° - 15°°


Inspektor Ochrony Danych
Tomasz Henzler
email: inspektor@cbi24.pl 
Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański

 

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowych stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Bibliotek i Publicznej Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański.

 •      Data publikacji strony internetowej: 2014-01-27
 •      Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-02-22

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowych stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

·        Niektóre materiały graficzne (zdjęcia) nie mają w pełni dokładnych opisów.

·        Brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

·        Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.

 

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-02

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 •      Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Aleksandra Burzyńska
 •      E-mail: aburzynska@bpndg.org
 •      Telefon: 552472649

Każdy ma prawo:

 •      zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 •      zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 •      wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 •      dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 •      wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 •      wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji,wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna:

Budynek główny, ul. Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwór Gdański

Obiekt nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

 

Występującymi barierami są:

- schody

- brak toalet dla osób niepełnosprawnych,

- ograniczenia w ciągach komunikacyjnych.

 

Na terenie znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W Czytelni dostępne 2 komputery z programem dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informujemy, że na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

 

Filia biblioteczna w Marynowach, ul. Nowodworska 29,
82-100 Marynowy

 

Obiekt częściowo przystosowany dla osób niepełnosprawnych (podjazd dla wózków, pomieszczenie biblioteki dostępne dla osób na wózkach).

 

Występującymi barierami są:

 

- brak toalet dla osób niepełnosprawnych.

 

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Informujemy, że na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

 

Filia biblioteczna w Marzęcinie, ul. Polna 5D, 82-100 Marzęcino

 

Obiekt nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

 

Występującymi barierami są:

- schody

- brak toalet dla osób niepełnosprawnych,

- ograniczenia w ciągach komunikacyjnych.

 

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Informujemy, że na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Filia biblioteczna w Lubieszewie, 82-100 Lubieszewo 16

Obiekt nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

 

Występującymi barierami są:

- schody,

- brak toalet dla osób niepełnosprawnych,

- ograniczenia w ciągach komunikacyjnych.

 

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Informujemy, że na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

 

Filia biblioteczna w Jazowej, 82-100 Jazowa 63

Obiekt nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

 

Występującymi barierami są:

- schody,

- brak toalet dla osób niepełnosprawnych,

- ograniczenia w ciągach komunikacyjnych.

 

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Informujemy, że na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

 

Filia biblioteczna w Kmiecinie, ul. Żuławska 6, 82-100 Kmiecin

Obiekt nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

 

Występującymi barierami są:

- schody

- brak toalet dla osób niepełnosprawnych,

- ograniczenia w ciągach komunikacyjnych.

 

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Informujemy, że na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
82-100 Nowy Dwór Gdański, ul. Sikorskiego 23, biblioteka.ndg@bpndg.org © Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański odsłon:2651810