BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY NOWY DWÓR GDAŃSKI
 
 
BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY NOWY DWÓR GDAŃSKI
A | A  

82-100 Nowy Dwór Gdański
ul. Sikorskiego 23
+48.552472649
biblioteka.ndg@bpndg.orgPONIEDZIAŁEK11°° - 18°°
WTOREK11°° - 18°°
ŚRODA11°° - 18°°
CZWARTEK11°° - 18°°
PIĄTEK11°° - 18°°
SOBOTA9°° - 15°°


Inspektor Ochrony Danych
Tomasz Henzler
email: inspektor@cbi24.pl 
Historia bibliotek publicznych na terenie gminy Nowy Dwór Gdański

Historia bibliotek publicznych na terenie gminy Nowy Dwór Gdański rozpoczyna się w roku 1948.
Wtedy to zaczęto gromadzić księgozbiór do Gminnej Biblioteki Publicznej, którą uroczyście otworzono 16 stycznia 1949 r. Biblioteka mieściła się w Nowym Dworze Gdańskim przy ulicy Bałtyckiej 7.

Rok 1949, to data powstania Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Gd.
Pierwsza książka została wpisana do księgi inwentarzowej 20 stycznia 1949 roku.

19 lutego 1950 otwarto Dom Kultury prowadzony początkowo przez Departament Ruchu Amatorskiego Ministerstwa Kultury, a później przez Zarząd Główny Związku Zawodowego Pracowników Rolnych. Dom Kultury pracował w dwu pionach: oświatowym i artystycznym. Pion oświatowy prowadził w żuławskich wsiach biblioteki ruchome. Do niego należała Centrala Bibliotek Ruchomych obsługujących 60-cio tomowymi zestawami książkowymi dwadzieścia punktów na Żuławach m. in. w Orłowie, Książęcych Żuławach, Miłocinie, Grochowie I, Marynowach, Orłówku, Myszkowie, Cyganku i in.

W roku 1954 dzisiejsze tereny powiatu nowodworskiego należały do powiatów: gdańskiego i malborskiego. W Pruszczu Gdańskim działała Powiatowa Biblioteka Publiczna, a w terenie podporządkowana jej sieć Gminnych Bibliotek Publicznych.Na obszarze obecnego powiatu nowodworskiego, obok bibliotek ruchomych Domu Kultury istniały następujące biblioteki powszechne:
1 Miejska Biblioteka Publiczna w Nowym Dworze Gdańskim
6 Gminnych Bibliotek Publicznych w :

Nowym Dworze Gdańskim

Marzęcinie

Ostaszewie

Stegnie

Sztutowie

Drewnicy
 
1 stycznia 1954 Rozporządzenie Rady Ministrów powołuje powiat Nowy Dwór Gdański. W maju 1954 powstaje Powiatowa Biblioteka Publiczna z siedzibą w Nowym Dworze Gd. Księgozbiór Biblioteki Publicznej liczył około 4.000 tomów przekazanych przez Powiatową Bibliotekę w Pruszczu Gdańskim.

Po zabraniu jednego budynku Domu Kultury (w którym od jego odbudowy mieści się Miejska Biblioteka Publiczna), na siedzibę Prezydium Powiatowej Rady Miejskiej, rozwiązana zostaje biblioteka Domu Kultury. Księgozbiór podzielono i przekazano nowo powstałym bibliotekom gminnym, a część księgozbioru przekazano Miejskiej Bibliotece.

W roku 1954 powstają dwie Gminne Biblioteki Publiczne w Lubieszewie i Kmiecinie.

1 stycznia 1955 w wyniku decentralizacji rad narodowych, rozwiązana zostaje Gminna Rada Narodowa w Nowym Dworze Gd., a także Gminna Biblioteka Publiczna w Nowym Dworze Gd.
Jej księgozbiór przekazany zostaje do nowo otwartej Gromadzkiej Biblioteki Marynowach.

W styczniu 1955 następuje połączenie Powiatowej Biblioteki Publicznej i Miejskiej Biblioteki Publicznej. W ten sposób powstaje Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna. Księgozbiór jej tworzą:
zbiory biblioteki powiatowej, miejskiej, w części zbiory biblioteki powiatowej w Pruszczu Gd. i biblioteki Domu Kultury.

W roku 1955 księgozbiór bibliotek publicznych działających na terenie powiatu wynosił 34.821 tomów.

W latach następnych rozbudowano sieć bibliotek publicznych tworząc nowe biblioteki:

- w roku 1956 powstały: Biblioteka Gromadzka w Łaszce (zlikwidowana w 1971)
- w roku 1966 powstaje Filia Biblioteczna w Tujsku
- w roku 1972 powstaje Filia Biblioteczna w Kątach Rybackich (do której przeniesiono księgozbiór ze zlikwidowanej biblioteki w Łaszce)

W roku 1973, na skutek zmian administracyjnych, Krynica Morska staje się częścią powiatu Nowy Dwór Gdański, a biblioteka w Krynicy Morskiej staje się Filią Biblioteczną Biblioteki Gminnej w Sztutowie.

W roku 1974 powstaje Filia Biblioteczna w Jantarze, dla której księgozbiór (1635 woluminów) zaczęła gromadzić Biblioteka Powiatowa od roku 1972.

W związku z reformą administracyjną państwa rok 1975 był ostatnim rokiem działania Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej.W roku 1975 sieć biblioteczną tworzyły:

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna,
5 Bibliotek Gminnych w:
Stegnie, Sztutowie, Drewnicy, Ostaszewie i Marzęcinie

8 Filii Bibliotecznych w:
Rybinie, Jantarze, Tujsku, Kątach Rybackich, Lubieszewie, Krynicy Morskiej, Marynowach i Kmiecinie

W roku 1975 dla bibliotek zakupiono 7.317 woluminów, w bibliotekach zgromadzono 100205 woluminów, z których w roku 1975 korzystało 10.633 czytelników.

Od roku 1976 w poszczególnych gminach działały:

w gminie Stegna - Biblioteka Publiczna Gminy Stegna i 5 filii w:

Tujsku, Rybinie, Drewnicy, Jantarze i Mikoszewie (filia powstała w 1978 roku, a zlikwidowano ją 1 listopada 2000 r.)

w gminie Sztutowo - Biblioteka Publiczna Gminy Sztutowo i 2 filie w:

Kątach Rybackich i Krynicy Morskiej

w gminie Ostaszewo - Biblioteka Publiczna Gminy Ostaszewo

w gminie Nowy Dwór Gdański - Biblioteka Publiczna Gminy Nowy Dwór Gd. i 5 filii w:

Marynowach, Lubieszewie, Kmiecinie, Jazowej i Marzęcinie.

Po roku 1990 zmieniła się sytuacja biblioteki w Nowym Dworze Gdańskim, która na mocy Uchwały Rady Miejskiej stała się, od 1 stycznia 1991 roku, częścią Żuławskiego Ośrodka Kultury. Wyszła z tej struktury 1 lipca 2000 roku.Podobny los spotkał bibliotekę w Stegnie - stała się częścią Gminnego Ośrodka kultury Sportu, Turystyki oraz bibliotekę w Ostaszewie, która stała się częścią Ośrodka Kultury w Ostaszewie (wyszła z tej struktury 1.04.2003 roku). Po uzyskaniu przez Krynicę Morską praw miejskich - 17 stycznia 1992 Rada Miejska podjęła uchwałę,na mocy której filia biblioteczna w Krynicy Morskiej stała się Miejską Bibliotekę Publiczną.

Na terenie powiatu nowodworskiego sieć bibliotek publicznych tworzy 5 bibliotek gminnych utrzymywanych przez samorządy gminne oraz 10 ich filii bibliotecznych.

I. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański w Nowym Dworze Gdańskim
od 1 lipca 1999 PEŁNIĄCA FUNKCJĘ BIBLIOTEKI POWIATOWEJ

1. Filia Biblioteczna w Marynowach
2. Filia Biblioteczna w Kmiecinie
3. Filia Biblioteczna w Jazowej
4. Filia Biblioteczna w Lubieszewie
5. Filia Biblioteczna w Marzęcinie

II. Miejska Biblioteka Publiczna w Krynicy Morskiej

III. Biblioteka Publiczna Gminy Ostaszewo w Ostaszewie

IV. Biblioteka Publiczna Gminy Sztutowo w Sztutowie

1. Filia Biblioteczna w Kątach Rybackich

V. Gminny Ośrodek Kultury w Stegnie
Gminna Biblioteka Publiczna w Stegnie

1. Filia Biblioteczna w Jantarze
2. Filia Biblioteczna w Drewnicy
3. Filia Biblioteczna w Tujsku
4. Filia Biblioteczna w Rybinie

Zbiory biblioteczne gromadzone w bibliotekach mają charakter uniwersalny - ze wszystkich dziedzin wiedzy, dla wszystkich grup użytkowników.
Gromadzimy i udostępniamy literaturę piękną dla dzieci i dorosłych, literaturę popularnonaukową, czasopisma i zbiory specjalne i dokumenty życia społecznego.
W roku 2010 w bibliotekach znajdowało się 171683 woluminów, korzystało z nich 7373 czytelników, którzy wypożyczyli 1129607 książek i czasopism.I. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański powstała w styczniu 1949 roku, kilkakrotnie zmieniała nazwę:

1949-1954 Miejska Biblioteka Publiczna

1955-1975 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna

1976-1990 Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański

1991 do 30.06.2000 Żuławski Ośrodek Kultury Dział Bibliotek

od 1 lipca 1999 biblioteka wykonuje zadania powiatowej biblioteki
dla powiatu nowodworskiego na mocy porozumienia zawartego 27 maja 1999 roku
pomiędzy Zarządem Powiatu Nowodworskiego i Zarządem Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański

Od 1 lipca 2000 Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański.

Bibliotekę Publiczną Miasta I Gminy Nowy Dwór Gdański tworzą:

- Wypożyczalnia dla Dorosłych

- Czytelnia Ogólna z Czytelnią Internetową

- Oddział dla Dzieci

Zbiory biblioteczne o charakterze uniwersalnym:

Księgozbiór - 68532 woluminów (na koniec 2019 r.)

Zbiory specjalne - 1451 (w tym audiobooki, płyty, taśmy, filmy, multimedia)

Czasopisma bieżące:
„Dziennik Bałtycki”, "Wieści Nowodworskie", „Świerszczyk”, "Bibliotekarz", „Poradnik
Bibliotekarza”, „Biblioteka Publiczna”.


Czytelnia oprócz literatury z różnych dziedzin wiedzy gromadzi materiały dotyczące Żuław: książki, czasopisma, dokumenty życia społecznego - m. in. Uchwały Rady Miejskiej od 5 czerwca 1990 roku, Uchwały Rady Powiatu od 5 listopada 1998 roku.

Czytelnia Internetowa oferuje bezpłatny dostęp
do Internetu.

Oddział dla Dzieci oprócz zbiorów książkowych i czasopism posiada wiele gier stolikowych, zręcznościowych, multimedialnych.
Biblioteka prowadzi systematyczną pracę z dziećmi, organizuje wiele zajęć.
Dzieci mają bezpłatny dostęp do komputerów, tabletów i internetu.

 
 
 
 
 
 
 
82-100 Nowy Dwór Gdański, ul. Sikorskiego 23, biblioteka.ndg@bpndg.org © Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański odsłon:2651401